การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย-หญิง) ชั้นปีที่ 1 - 5 ประจำปีการศึกษา 2567

สามารถส่งเอกสารได้ที่ หน่วยการทหารและนักศึกษาวิชาทหาร งานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต

นางสาวปิยะวรรณ จันทร์ย้อย
290
ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3013

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© Students and Alumni Affairs. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon