กฟผ. ขอเชิญร่วมประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญอาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม หัวข้อ สร้างสรรค์แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

นางสาวปิยะวรรณ จันทร์ย้อย
247
ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3013

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© Students and Alumni Affairs. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon