กิจกรรมการประกวด Vitafoods Asia Nutraceutical Awards 2024

ขอเรียนเชิญนิสิตเข้าร่วมการประกวดและนำเสนอผลงาน ในงาน Vitafoods asia 2024 ในวันที่ 18-20 กันยายน 2567 เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท

 

นางสาวปิยะวรรณ จันทร์ย้อย
269
ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3013

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© Students and Alumni Affairs. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon