ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษานิสิต "ทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน" (รุ่นปีการศึกษา 2564) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ธนาชัย จันทรศร
297
ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3013

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© Students and Alumni Affairs. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon