รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยเพื่อนักเรียน นักศึกษาในภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)

 

⏩ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 กุมภาพันธ์ 2566
⏩ สมัครทุน : http://affairs.buu.ac.th/index.php/login
⏩ รายละเอียดเพิ่มเติม : http://affairs.buu.ac.th/index.php/main/detail/1808

หน่วยทุนส่งเสริมการศึกษา โทร 038-102532
งานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต

ธนาชัย จันทรศร
1220
ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3013

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© Students and Alumni Affairs. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon