ขอความร่วมมือบัณฑิตตอบแบบสำรวจภาวะการได้งานทำบัณฑิต

เพราะข้อมูลของท่านมีความหมายต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา  

ขอเชิญบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564  (สำเร็จการศึกษา สิงหาคม 2564 - สิงหาคม 2565) ร่วมตอบแบบสอบถาม  วันนี้ถึง 17 มีนาคม 2566   ลุ้นรับเงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล  
กติกา
  1. ผู้ตอบแบบสอบถามต้องเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
  2. ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่  https://job.buu.ac.th
  3. เข้าสู่ระบบ  จากด้านมุมซ้ายของหน้าจอ     ชื่อผู้ใช้ คือ รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก     รหัสผ่าน คือ วันเดือนปีเกิด 8 หลัก เช่น 5 มกราคม 2535 รหัสผ่าน 05012535
  4. สุ่มผู้โชคดี จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท    
    1. ผู้โชคดีกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 รางวัล    
    2. ผู้โชคดีกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รางวัล    
    3. ผู้โชคดีกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 รางวัล
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 30 มีนาคม 2566

ธนาชัย จันทรศร
1049
ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3013

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© Students and Alumni Affairs. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon