ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ

อ่านประกาศการให้ทุน

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th

ธนาชัย จันทรศร
1248
ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3013

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© Students and Alumni Affairs. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon