รับสมัครนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 2)

สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://affairs.buu.ac.th/ 
หมดเขตรับใบสมัครพร้อมหลักฐานใน วันที่ 25 มกราคม 2563

 

ธนาชัย จันทรศร
2609
ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3013

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© Students and Alumni Affairs. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon