ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2️⃣ ปีการศึกษา 2️⃣5️⃣6️⃣6️⃣ ในระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 17:00 - 21:15 น. ณ ห้องประชุม CL-202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยจัดติวในสองวิชาหลักได้แก่ ฟิสิกส์ และ เคมี ดังต่อไปนี้

▶️ ฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้า วันที่ 18 มี.ค. 67 เวลา 17:00 – 19:00 น. ณ ห้องประชุม CL-202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เปิดสำรองที่นั่ง 130 คน : สำรองที่นั่งที่นี่ )

▶️ เคมี เรื่อง สมดุลเคมี วันที่ 19 มี.ค. 67 เวลา 17:00 - 19:00 น. ณ ห้องประชุม CL-202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เปิดสำรองที่นั่ง 130 คน : สำรองที่นั่งที่นี่)

▶️ ฟิสิกส์ เรื่อง แม่เหล็ก วันที่ 20 มี.ค. 67 เวลา 17:00 – 19:00 น. ณ ห้องประชุม CL-202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เปิดสำรองที่นั่ง 130 คน : สำรองที่นั่งที่นี่)

▶️ เคมี เรื่อง แก๊ส วันที่ 21 มี.ค. 67 เวลา 17:00 - 19:00 น. ณ ห้องประชุม CL-202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เปิดสำรองที่นั่ง 130 คน : สำรองที่นั่งที่นี่)

▶️ เคมี เรื่อง กรด-เบส วันที่ 22 มี.ค. 67 เวลา 17:00 - 19:00 น. ณ ห้องประชุม CL-202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เปิดสำรองที่นั่ง 130 คน : สำรองที่นั่งที่นี่)

ธนาชัย จันทรศร
295
ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3157 กด 1

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© STUDENT AFFAIRS AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon