ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สนใจลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่แต่ละวิชากำหนด (เวลาเที่ยงคืนก่อนวันที่มีการเริ่มติวในวิชานั้นๆ)

สำรองที่นั่ง

ธนาชัย จันทรศร
824
ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3157 กด 1

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© STUDENT AFFAIRS AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon