ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงานที่ให้
มูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์
ประเภททุน
ทุนต่อเนื่อง
ระดับที่เปิดรับสมัคร
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
จำนวนทุนศึกษา
90
จำนวนเงินต่อทุนการศึกษา
ไม่ได้ระบุ (กรุณาดูรายละเอียดในประกาศทุนฯ)
ข้อกำหนดเพิ่มเติม
เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 1 (หลักสูตร 4 ปี) หรือ นิสิตชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 5 ปี) หรือนิสิตชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 6 ปี)
หมดเขตการรับสมัคร
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
สมัครผ่านระบบออนไลน์
ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3157 กด 1

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© STUDENT AFFAIRS AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon