ทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงานที่ให้
บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด
ประเภททุน
ทุนไม่ต่อเนื่อง/ให้ครั้งเดียว
ระดับที่เปิดรับสมัคร
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
จำนวนทุนศึกษา
20
จำนวนเงินต่อทุนการศึกษา
40,000
ข้อกำหนดเพิ่มเติม
นิสิตชั้นปีที่ 1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในภาคเรียนที่ 1/2566 ไม่ต่ำกว่า 2.50 (สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนคณะ และมหาวิทยาลัย ต่อไป) สนใจส่งใบสมัคร (ดังแนบ) ที่ภาควิชาที่ตนเองสังกัด ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2566
หมดเขตการรับสมัคร
วันที่ 22 ธันวาคม 2566
ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3157 กด 1

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© STUDENT AFFAIRS AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon