ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมง สำหรับนักศึกษาด้านการประมง ประจำปี 2565

หน่วยงานที่ให้
องค์การสะพานปลา
ประเภททุน
ทุนไม่ต่อเนื่อง/ให้ครั้งเดียว
ระดับที่เปิดรับสมัคร
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
จำนวนทุนศึกษา
3
จำนวนเงินต่อทุนการศึกษา
12,000
ข้อกำหนดเพิ่มเติม
เฉพาะนิสิตสาขาวิชาวาริชศาสตร์ ที่เป็นบุตรชาวประมง และมีฐานะยากจน
หมดเขตการรับสมัคร
วันที่ 16 ธันวาคม 2565
ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3157 กด 1

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© STUDENT AFFAIRS AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon