ภาพกิจกรรมพิธีเปิดโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565

โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 15:39 น.

สาขาวิชาชีววิทยา  (วันที่ 31 มีนาคม 2565)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (วันที่ 16 เมษายน 2565)

สาขาวิชาฟิสิกส์ (วันที่ 17 เมษายน 2565)