คำถามที่พบบ่อย (Frequently asked questions)

  1. เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ
  2. ในหน้าเข้าสู่ระบบ หากอยู่ในช่วงเปิดรับสมัคร จะปรากฏปุ่ม ลงทะเบียนผู้สมัคร
  3. ดำเนินการสมัครตามขั้นตอน

ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ ได้ที่เมนู คู่มือการใช้งาน

สามารถชำระเงินค่าสมัคร วิชาละ 100 บาท โดยพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน แล้วนำไปจ่ายเงินที่

  1. เคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
  2. ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next 

คำเตือน กรุณาอย่าจ่ายผ่านตู่ ATM เด็ดขาด และกรุณาชำระเงินภายในกำหนดเวลา

ในขั้นตอนการสมัคร ยังไม่ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานใด ๆ  ยกเว้น แบบฟอร์มชำระเงิน ซึ่งจะสามารถพิมพ์ได้จากระบบหลังจากสมัครเสร็จสิ้นแล้ว

เมื่อดำเนินการสมัครและยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถดำเนินการแก้ไข เพิ่ม หรือ ลด รายวิชาหรือศูนย์อบรม รวมถึงแก้ไขสนามสอบได้ จนกว่า จะทำการชำระเงินตามรายการที่ได้สมัครไว้ก่อน และเมื่อได้รับการยืนยันการชำระเงินในระบบแล้ว หากผู้สมัครยังยืนยันที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใหม่ จะต้องยกเลิกการสมัครที่สมบูรณ์ของเก่าก่อน จึงจะดำเนินการได้

ข้อควรระวัง หากยกเลิกการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถคืนสถานะการสมัครสอบเดิมที่สมบูรณ์ได้ และจะต้องชำระเงินใหม่ตามรายการที่สมัครใหม่อีกครั้ง ดังนั้นผู้สมัครจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนยกเลิกการสมัคร

เมื่อชำระค่าสมัครแล้ว ไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ มาที่ศูนย์ เนื่องจากทางผู้ให้บริการ (ธนาคารกรุงไทย/เคาท์เตอร์ เซอร์วิส) จะส่งข้อมูลการชำระเงินมาให้ทางศูนย์เพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะการสมัครให้ 

ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญหลังจากที่ได้สมัครออนไลน์เสร็จสิ้นแล้วนั้น ในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป มีแนวทางดังต่อไปนี้

  1. รหัสประจำตัวประชาชน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  2. คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเมนู ข้อมูลส่วนตัว
  3. E-mail Address สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ต้องทำการยืนยัน E-mail Address ก่อน ระบบจึงจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้
  4. ระดับชั้น จำนวนวิชาที่สอบ อันดับวิชาที่สอบ จำนวนศูนย์อบรมในแต่ละวิชา อันดับศูนย์อบรมที่เลือก เปลี่ยนแปลงสนามสอบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ผู้สมัครจะต้องทำการชำระเงินค่าสมัครเดิมที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงยกเลิกการสมัคร และทำการสมัครสอบใหม่ และชำระเงินตามรายการที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่อีกครั้ง (ทางศูนย์ฯ จะไม่คืนเงินค่าสมัคร ที่ผู้สมัครได้ทำการยกเลิก)
ผู้สมัครไม่สามารถเรียกคืนสถานะที่ได้ทำการยกเลิกไว้แล้วได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เมื่อผู้สมัครได้ทำการยกเลิกการสมัครที่สมบูรณ์ เพื่อทำการสมัครใหม่ และเมื่อดำเนินการสมัครใหม่เสร็จแล้ว ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าสมัครตามรายการที่ได้สมัครใหม่ โดยที่ทางศูนย์ฯ จะไม่คืนเงินค่าสมัครเดิมให้แก่ผู้สมัคร

ดังนั้น ก่อนการกดยืนยันการสมัครสอบ ในขั้นตอนสุดท้าย ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบของตนเองให้สมบูรณ์ก่อน 

หากผู้สมัครต้องการตรวจสอบว่า การสมัครสอบของตนเองเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เมนู สถานะการสมัครสอบ หากมีรายการสมัครสอบที่ขึ้นสถานะ รอชำระเงิน แสดงว่าระบบได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเมนูดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้เช่นเดียวกัน

สามารถดำเนินการได้โดยเข้าสู่ระบบ โดยรหัสประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านที่ได้สมัครไว้ เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว" ดำเนินการแก้ไขอีเมลแอดเดรสให้ถูกต้อง (ทั้งนี้ แนะนำให้ใช้อีเมลที่นิยมใช้กันได้แก่ gmail hotmail (hotmail,outlook,live) หลีกเลี่ยงการใช้ @icloud.com หรืออีเมลหน่วยงาน/บริษัท เนื่องจาก policy ของเครื่องให้บริการ email server อาจะปิดกั้นอีเมลจากระบบ

ข้อสำคัญ  เมื่อเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสทุกครั้ง ระบบจะส่งอีเมลไปยืนยัน มิเช่นนั้นจะดำเนินการสมัครสอบไม่ได้

หากผู้ใช้ได้ทำการยกเลิกการสมัครที่สมบูรณ์แล้ว และต้องการสมัครใหม่ จะต้องชำระเงินค่าสมัครใหม่ โดยจะต้องชำระเงินค่าสมัครใหม่ทั้งหมด เนื่องจาก การสมัครครั้งที่ผ่านมาถือเป็นโมฆะ