ติดต่อศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา
ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 3170 (ในวันและเวลาราชการ)
tararatn@go.buu.ac.th
https://www.facebook.com/posn.buu