ปฏิทินการดำเนินการ ปีการศึกษา 2565

ลำดับ รายการ วันเวลา
1 เปิดลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึง 15 กรกฎาคม 2565
2 พิมพ์เอกสารชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึง 17 กรกฎาคม 2565
3 ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านช่องทางที่กำหนด วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึง 17 กรกฎาคม 2565
4 ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึง 20 กรกฎาคม 2565
5 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ 20 - 28 สิงหาคม 2565
6 วันสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565