รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรมค่าย 2 สาขาเคมี ปีการศึกษา 2564

โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10:31 น.

ตามที่ได้มีการอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 ค่ายที่ 1 สาขาวิชาเคมี ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา และได้มีการสอบท้ายค่ายเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมอบรมในค่าย 2 สาขาวิชาเคมี บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2564 ค่ายที่ 2 (สาขาวิชาเคมี) จำนวน 33 คน ดังลิงก์  http://science.buu.ac.th/posn/pages/redir.php?id=MjQz

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์และแนบไฟล์เอกสารหลักฐานตามที่ระบุในประกาศ  พร้อมทั้งศึกษาแนวปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19  โดยจะต้องอัพโหลดเอกสารให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น.