เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง CL 101 และห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดโครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อวางรากฐานที่ดีให้นักเรียนไทยได้ฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมลงมือทดลองที่ท้าทายและน่าสนใจ โดยมีวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์คอยให้คำแนะนำ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเหล่านี้เติบโตไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือบุคลากรที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยหัวข้อกิจกรรมคือ “นักวิทย์พิชิตภัยพิบัติ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม” (รอบ Re-Run) ประกอบไปด้วยกิจกรรมเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดภัยพิบัติและวิธีป้องกัน และการเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ ผ่านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์แสนสนุกและเข้าใจง่าย ดังนี้
       ฐานที่ ๑ ภูเขาไฟและแผ่นดินไหว วิทยากรโดย น.ส.นันทิกานต์ มงคลนรกิจ นักวิทยาศาสตร์ และทีม
       ฐานที่ ๒ ฝนกรด วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อธิพรชัย ภาควิชาเคมี
       ฐานที่ ๓ ฝุ่นเล็ก ๆ ที่เราไม่รัก วิทยากรโดย น.ส.ปาลิตา เอี่ยมหมดจด นักวิทยาศาสตร์ และทีม
       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วม จำนวน ๙๐ คน

ภาพกิจกรรม 

  • เมื่อ 2 มกราคม 2563 เวลา 09:28:59 น.