ที่อยู่

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

ติดต่อสอบถาม

0 3810 3157 scsabuu@gmail.com