หัวข้อกิจกรรม วันที่จัดโครงการ หมายเหตุ
กิจกรรมที่ผ่านไปแล้ว
สีสันแห่งวิทยาศาสตร์ 20 ต.ค. 2561 -
21 ต.ค. 2561 -
หนูน้อยนักประดิษฐ์ 17 พ.ย. 2561 -
18 พ.ย. 2561 -
นักวิทย์พิชิตภัยพิบัติ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม EP.1 26 ต.ค. 2562 -
27 ต.ค. 2562 -
นักวิทย์พิชิตภัยพิบัติ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม EP.1 (Re-Run) 8 ธ.ค. 2562 -
นักวิทย์พิชิตภัยพิบัติ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม (รอบพิเศษ) 11 ม.ค. 2563 -