ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติบ้านป่า จังหวัดสระบุรี

        เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติบ้านป่า จังหวัดสระบุรี เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการนานาสารพัดหอย ณ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

        ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กล่าวต้อนรับ โดยมี ผศ.พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา ร่วมให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้นำเยี่ยมชมนิทรรศการนานาสารพัดหอย

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน