โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ วิทย์-เทคโน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

       เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ และสโมสรนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ร่วมจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ วิทย์-เทคโน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งในปีนี้สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพการจัดโครงการ ณ สนามกีฬากลาง เชาวน์ มณีวงศ์ โดยกิจกรรมแบ่งเป็นการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  และการละเล่นพื้นบ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นิสิตด้วยกันในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และมอบรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอีกด้วย

Cr.ภาพ/ข่าว : สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน