คณะวิทยาศาสตร์จัดบรรยายสาธารณะ เรื่อง “นวัตกรรมเด่นพร้อมใช้: ไฟโคไซยานินจากสาหร่าย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์” ในงานครบรอบ ๖๗ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

             เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองในงานครบรอบ ๖๗ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหัวข้อ “นวัตกรรมเด่นพร้อมใช้: ไฟโคไซยานินจากสาหร่าย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์” โดย ผศ. ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา เป็นวิทยากร ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวรวมประมาณ ๒๖ คน

            ไฟโคไชยานิน เป็นโปรตีนธรรมชาติที่มีสีฟ้า และมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่โดดเด่นด้านการต้านอนุมูลอิสระและลดริ้วรอยได้ดี มีโอกาสเติบโตในตลาดความงามสูงเนื่องจากใช้ต้นทุนต่ำ การผลิตที่ง่าย ยังไม่มีผลอาการแพ้จากผลิตภัณฑ์ และยังไม่มีผลิตภัณฑ์นี้ขายในท้องตลาด โดยมีกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม คือ เกษตรกร/ ผู้ประกอบการที่เลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่า ผู้ประกอบการร้านสปาเพื่อสุขภาพ/ ธุรกิจความงาม และบริษัทผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดำเนินธุรกิจแบบ OEM

            การบรรยายสาธารณะดังกล่าว เป็น ๑ ใน ๖๗ เรื่อง ของโครงการบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองงานครบรอบ ๖๗ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา: 67th Anniversary 67 Public Lectures ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการแสดงจุดยืนในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก (Wisdom of the East)”

            ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา พัฒนามาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ปีนี้มหาวิทยาลัยครบรอบการก่อตั้ง ๖๗ ปี

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน