คณะวิทยาศาสตร์จัดบรรยายสาธารณะ เรื่อง “นวัตกรรมชุดตรวจแบบกระดาษต้นทุนต่ำสำหรับการทดสอบอาหารปลอดภัย” ในงานครบรอบ ๖๗ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

             เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้อง CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองในงานครบรอบ ๖๗ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหัวข้อ “นวัตกรรมชุดตรวจแบบกระดาษต้นทุนต่ำสำหรับการทดสอบอาหารปลอดภัย” โดย รศ. ดร.ยุภาพร สมีน้อย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี เป็นวิทยากร ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวรวมประมาณ ๓๐ คน

            โดยนวัตกรรมชุดตรวจแบบกระดาษฯ เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดฟอร์มาลินทำจากกระดาษที่มีราคาต้นทุนต่ำ สามารถผลิตได้ง่าย รวดเร็วแบบกึ่งอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท รองรับการผลิตเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ อ่านผลการทดสอบจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสีที่ปรากฏบนกระดาษไม่ต้องอาศัยแผ่นเทียบสีเหมือนชุดทดสอบอื่นที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดที่อ่านผลจากความเข้มสี จึงไม่มีการรบกวนจากสีของอาหารต่อการอ่านผลการทดสอบ ใช้งานง่ายเพียงสามขั้นตอนและรู้ผลภายใน ๕ นาที ขนาดเล็กเหมาะกับการทดสอบภาคสนาม ชุดทดสอบนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบร้านอาหาร โรงแรม ธุรกิจส่งออก-นำเข้าวัตถุดิบอาหาร เพื่อเป็นการคัดกรองคุณภาพสินค้าอาหารปลอดภัย เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้ายกระดับคุณภาพและเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค

            การบรรยายสาธารณะดังกล่าว เป็น ๑ ใน ๖๗ เรื่อง ของโครงการบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองงานครบรอบ ๖๗ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา: 67th Anniversary 67 Public Lectures ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการแสดงจุดยืนในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก (Wisdom of the East)”

            ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา พัฒนามาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ปีนี้มหาวิทยาลัยครบรอบการก่อตั้ง ๖๗ ปี

------------------------------

📌คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล 🏖🏝

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน