โครงการแรกพบนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

       สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการแรกพบนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ บริเวณโดยรอบอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมฐานของแต่ละภาควิชา การแสดงจากฝ่ายผู้นำเชียร์ ฝ่ายเชียร์ ฝ่ายสตรีทแดนซ์ ฝ่ายสันทนาการ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ และกิจกรรมผูกข้อมือให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รับเกียรติ รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมผู้บริหาร และคณะกรรมการกิจการนิสิต ร่วมเป็นเกียรติผูกข้อมือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้ามาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งทำให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อบุคคลและสถานที่ในคณะวิทยาศาสตร์ และที่สำคัญกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างนิสิตชั้นปีที่ ๑ ด้วยกันเอง และระหว่างนิสิตชั้นปีที่ ๑ กับรุ่นพี่ในคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนอีกด้วย

------------------------------

📌คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล 🏖🏝

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน