โครงการสืบสานประเพณีไทย: วันสงกรานต์  ประจำปีการพุทธศักราช ๒๕๖๔

        เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย: วันสงกรานต์ ประจำปีการพุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม การแสดงความเคารพและรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ อีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีในการส่งเสริม สืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเอาไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป มีคณาจารย์ที่ได้เกษียณอายุไปแล้ว ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น ทั้งนี้จัดให้มีการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19

       (ประเพณีตรุษสงกรานต์ หรือเรียกกันทั่วไปว่าเทศกาลสงกรานต์ หมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดกันนาน ซึ่งปฏิทินไทยในปัจจุบันกำหนดให้เทศกาลสงกรานต์ตรงกับวันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ เมษายนของทุกปี และกิจกรรมหนึ่งในเทศกาลสงกรานต์คือ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุหรือผู้ที่สูงวัยกว่า โดยเริ่มจากใช้น้ำสะอาดที่มีกลิ่นหอมของดอกไม้ น้ำอบสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำที่มือของผู้สูงวัยเพื่อความชุ่มชื่นและขอพรปีใหม่จากผู้สูงวัย นอกจากนี้ก็มีการสาดน้ำเล่นกันระหว่างผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อความสดชื่น รื่นเริง)

-------------------------------------------

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

#เรียนวิทย์ทะเล

#คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

[ ภาพกิจกรรม | vdo ]
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน