ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล โรงเรียนปากช่อง จ.นครราชสีมา

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการบริการวิชาการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๘๙ คน ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้อง CL 101 และห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ และได้ฝึกทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริง โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑. การบรรยายพิเศษ “วิทยาศาสตร์ทางทะเล” โดย อ. ดร.วิชญา กันบัว อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์ ๒. ฐานปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางทะเล ๓. ฐานปฏิบัติการกายวิภาคของสัตว์ทะเล ๔. ฐานปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล และ ๕. ทัศนศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ, ดำน้ำดูปะการัง ณ หาดน้ำใส หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และศึกษาสิ่งมีชีวิตในทะเล ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งตลอดกิจกรรมนักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมและการทดลองปฏิบัติเป็นอย่างมาก

       ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ กล่าวเปิด-ปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วม

-----------------------------------------------

#ค่ายวิทยาศาสตร์​

#เรียนวิทย์ติดทะเล​

#คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

[ ภาพกิจกรรม ]
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน