รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2565 ค่าย 2

โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:42 น.