ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบท้ายค่ายหรืออบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566 ค่าย 2

โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 11:43 น.
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบท้ายค่ายหรืออบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566 ค่าย 2 (สิทธิ์ตามธรรมนูญ) สาขาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา และฟิสิกส์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566 ค่าย 2

โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:21 น.
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566 ค่าย 2

ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันเข้าสอบท้ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566 ค่าย 1

โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 13:47 น.
ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันเข้าสอบท้ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566 ค่าย 1

ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันการเข้าร่วมอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ค่าย ๑

โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 14:38 น.
ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันการเข้าร่วมอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ค่าย ๑

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบท้ายค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566 ค่าย 1

โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 14:18 น.
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบท้ายค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566 ค่าย 1 (สิทธิ์ตามธรรมนูญ)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566 ค่าย 1

โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 10:05 น.
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566 ค่าย 1


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 18:12 น.
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566

โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 18:08 น.
การรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566 (ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา)

ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2565

โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 16:09 น.