ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันการเข้าร่วมอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ค่ายที่ ๑

โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 17:24 น.
ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันการเข้าร่วมอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ค่ายที่ ๑

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ค่ายที่ ๑

โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ 29 กันยายน 2565 เวลา 16:21 น.
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ค่ายที่ ๑ สาขาเคมี , สาขาชีววิทยา และสาขาคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2565

โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อ 21 กันยายน 2565 เวลา 16:43 น.

สถานที่สอบ/ห้องสอบของนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด ของแต่ละสนามสอบ

โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 16:35 น.

แนวทางปฏิบัติการสอบคัดเลือก

โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 11:29 น.

ตัวอย่างภาพถ่ายหลักฐานการตรวจ ATK

โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 11:11 น.

เอกสารหลักฐานที่ต้องแสดง/ส่งให้กรรมการก่อนเข้าห้องสอบ

โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 10:40 น.

ประกาศ แนวปฏิบัติในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๕

โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14:29 น.
ประกาศ แนวปฏิบัติในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา