รายละเอียด คุณสมบัติ และวิธีการสมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2564
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 16:24 น.
เพื่อให้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. ม.บูรพา เป็นไปด้วยความราบรื่น

อ่านรายละเอียด


รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 11:33 น.

อ่านรายละเอียด


ประกาศปิดปรับปรุงระบบ
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09:02 น.

อ่านรายละเอียด


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ปีการศึกษา2563
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 11:35 น.

อ่านรายละเอียด


ตารางกำหนดการอบรม โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2563
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:37 น.

อ่านรายละเอียด


ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบท้ายค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ค่ายที่ 2(สอบท้ายค่าย 2)
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:25 น.

อ่านรายละเอียด


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ค่ายที่ 2 (4 สาขา)
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:05 น.

อ่านรายละเอียด


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ค่ายที่ 2
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ 27 เมษายน 2564 เวลา 09:26 น.

อ่านรายละเอียด


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าอบรม หรือ สอบท้ายค่าย 2 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ 22 เมษายน 2564 เวลา 17:33 น.

อ่านรายละเอียด


กำหนดการกำหนดสำหรับการรับนักเรียนโครงการโอลิมปิก สอวน. ปีการศึกษา 2563 ค่ายที่ 1
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ 19 เมษายน 2564 เวลา 16:36 น.

อ่านรายละเอียด