ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2567

โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 14:58 น.
การรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2567

ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566 (เคมี)

โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09:22 น.
ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566 (เคมี)

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566 (คอมพิวเตอร์)

โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 17:45 น.
ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566 (คอมพิวเตอร์)

ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566 (คณิตศาสตร์)

โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 17:39 น.
ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566 (คณิตศาสตร์)

ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566 (ฟิสิกส์)

โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 17:27 น.
ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566 (ฟิสิกส์)

ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566 (ชีววิทยา)

โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 10:14 น.
ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566 (ชีววิทยา)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุน "ทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน." ประจำปีการศึกษา 2566

โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 13:37 น.
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุน "ทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน." ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันเข้าสอบท้ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566 ค่าย 2

โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 12:00 น.
ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันเข้าสอบท้ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566 ค่าย 2

ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันการเข้าร่วมอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ค่าย ๒

โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 13:45 น.
รายชื่อผู้ยืนยันการเข้าร่วมอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ค่าย ๒

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบท้ายค่ายหรืออบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566 ค่าย 2

โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อ วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 11:43 น.
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบท้ายค่ายหรืออบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566 ค่าย 2 (สิทธิ์ตามธรรมนูญ) สาขาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา และฟิสิกส์