ติดต่อศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา
ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 3170 (ในวันและเวลาราชการ)
E-mail Address : tararatn@go.buu.ac.th
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/posn.buu
Line Official : @535rdiqn

เพิ่มเพื่อน