ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ค่ายที่ ๑

โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 16:21 น.
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ค่ายที่ ๑ สาขาเคมี , สาขาชีววิทยา และสาขาคอมพิวเตอร์

ตามสิทธิ์ธรรมนูญของสาขาวิชาเคมี, ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ มีผู้ที่ได้รับสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ค่ายที่ ๑ ดังนี้
สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 คน (คลิ๊ก เพื่ออ่านประกาศ)
สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 10 คน (คลิ๊ก เพื่ออ่านประกาศ)
สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 คน (คลิ๊ก เพื่ออ่านประกาศ)

หมายเหตุ

1. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2565 ค่ายที่ 1 สาขาเคมี , สาขาชีววิทยา และสาขาคอมพิวเตอร์ ตามประกาศ กรุณายืนยัน

ยืนยันเข้าสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2565 ค่ายที่ 1  โดยกรอกแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ และส่งไฟล์สแกนเอกสารกลับมาที่

นางสาวธารารัตน์ โนจิตร E-mail: tararatn@go.buu.ac.th ภายในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565


2. ผู้ที่เข้าร่วมอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2565 ค่ายที่ 1 ในสาขาวิชาที่ตรงกับได้รับสิทธิ์การสอบท้ายค่าย 1 นี้ ไม่จำเป็นต้องยืนยันสิทธิ์เข้าสอบท้ายค่ายนี้ เนื่องจากในการอบรมนั้น มีกิจกรรมการสอบร่วมด้วย