ตัวอย่างภาพถ่ายหลักฐานการตรวจ ATK

โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 11:11 น.