ประกาศ แนวปฏิบัติในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๕

โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14:29 น.
ประกาศ แนวปฏิบัติในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา

คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ