ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชชาติ สามารถ
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3046
อีเมล : detchat.sa@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ

คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออก

รายการ ร้อยเรื่องเมืองไทยกับ สอวน. | ช่อง Youtube : POSN Channel