ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ชัยณรงค์ แต้พานิช
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์
โทรศัพท์ : 0 3810
อีเมล : chainaro@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ