ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ ถาวรธิรา
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์
โทรศัพท์ : 0 3810
อีเมล : chakapun@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ