ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เครือภู่
ตำแหน่ง : ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานการศึกษา
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์
โทรศัพท์ : 0 3810 3015
อีเมล : wirotek@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ

คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออก

รายการ ร้อยเรื่องเมืองไทยกับ สอวน. | ช่อง Youtube : POSN Channel