ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์นิวร ศรีคุณ
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์
โทรศัพท์ : 0 3810
อีเมล : nivorn@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ