ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี
สังกัด : ภาควิชาวาริชศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3132
อีเมล : narinratana@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ

คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง