ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.จินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์
โทรศัพท์ : 0 3810
อีเมล : jinjuta.ow@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ