ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
โทรศัพท์ : 0 3810 3137
อีเมล : pakkawat.de@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ