สงกรานต์ออนไลน์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการสงกรานต์ออนไลน์ ประจำปีการพุทธศักราช ๒๕๖๓ “กิจกรรมรดน้ำดำหัว” ด้วยโปรแกรม Google Meet เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ อีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีในการส่งเสริมและสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเอาไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป มีคณาจารย์ที่ได้เกษียณอายุไปแล้ว ประกอบด้วย อ.เสรี ชิโนดม (อดีตผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาศาตร์ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) อ.สกุล ศรีญาณลักษณ์ (อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์) รศ. ดร.ธรรมนูญ เพชรยศ (อดีตหัวหน้าภาควิชาเคมี และอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี) ผศ.พรรณี เพชรยศ (อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา) รศ. ดร.สมถวิล จริตควร (รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ และอดีตหัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์) คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น ได้พบปะพูดคุยและทักทายกันตามประสาคนวิทยาศาสตร์

       (ประเพณีตรุษสงกรานต์ หรือเรียกกันทั่วไปว่าเทศกาลสงกรานต์ หมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดกันนาน ซึ่งปฏิทินไทยในปัจจุบันกำหนดให้เทศกาลสงกรานต์ตรงกับวันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ เมษายนของทุกปี และกิจกรรมหนึ่งในเทศกาลสงกรานต์คือ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุหรือผู้ที่สูงวัยกว่า โดยเริ่มจากใช้น้ำสะอาดที่มีกลิ่นหอมของดอกไม้ น้ำอบสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำที่มือของผู้สูงวัยเพื่อความชุ่มชื่นและขอพรปีใหม่จากผู้สูงวัย นอกจากนี้ก็มีการสาดน้ำเล่นกันระหว่างผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อความสดชื่น รื่นเริง)

----------------------

#สงกรานต์ออนไลน์

#เรียนวิทย์ติดทะเล

#คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

[ ภาพกิจกรรม ] 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน