ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม SD 502 อาคารสิรินธร เพื่อให้บัณฑิตได้พบกับผู้บริหาร และได้ทราบถึงระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้ปฐมโอวาท (ผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ Microsoft Teams) ผศ.ดร.ธนัสถา รัตนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม กล่าวแนะนำผู้บริหารและการดำเนินงานของคณะฯ ทั้งนี้ประธานสาขาเข้าร่วมต้อนรับและชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนและการลงทะเบียนเรียนด้วย

-----------------------------------

#เรียนวิทย์ติดทะเล
#คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

[ ภาพกิจกรรม ]

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน