ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (ม.ปลาย) จ.นครราชสีมา

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการบริการวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ (ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์) จำนวน ๖๒ คน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้อง CL 101 และห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการจริง สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งให้เห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑. ฐานปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ๒. ฐานปฏิบัติการชีววิทยา ๓. ฐานปฏิบัติการเคมี และ ๔. กิจกรรมดาราศาสตร์ ซึ่งตลอดกิจกรรมนักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมและการทดลองปฏิบัติเป็นอย่างมาก

       ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับในพิธีเปิด และ อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมและปิดโครงการ

----------------------

#ค่ายวิทยาศาสตร์
#เรียนวิทย์ติดทะเล
#คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

[ ภาพกิจกรรม ]


 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน