ข้อมูลบุคลากร

นางสุชาดา ไม้งาม
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สังกัด : สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ : 0 3810 3017
อีเมล : suchada09@go.buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ