ข้อมูลบุคลากร

นางสมฤดี ศิริวัฒนะกูล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัด : สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ : 0 3810 3009
อีเมล : somrudee@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ