ข้อมูลบุคลากร

นางจิตตรัตน์ ทองคำ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ : 0 3810 3011
อีเมล : jittarat@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ