ประชาสัมพันธ์


🏖🏝ขอเชิญนักเรียน นิสิต/นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (The 15th Botanical Conference of Thailand) “พฤกษศาสตร์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : ความร่วมมือระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน พ.ศ. 2566

*เปิดรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม-30 เมษายน พ.ศ. 2566
*กำหนดการประชุม : https://drive.google.com/.../1poym2Z.../view...
*เอกสารโครงการจัดการประชุมวิชาการ :
*ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา https://science.buu.ac.th
*ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.