ข้อมูลบุคลากร

นายธวัชชัย ยอดยิ่ง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
สังกัด : สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ : 0 3810 3064
อีเมล : tawatchai.yo@go.buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ